• Копирање

Jеднострано копирање формата А4

Двострано копирање формата А4

Једнострано копирање формата А3

Двострано копирање формата А3

Штампање по страници

 

Штампање црно-белих слика (до 50% странице)

Штампање црно-белих слика (преко 50% странице)

  • Скенирање

Формат до А4 – jpg, tiff, png, pdf – до 1200 dpi

Формат до А3 – jpg, tiff, png, pdf – до 300 dpi

  • Нарезивање на медиј

CD

DVD

Копирање већ дигитализоване грађе на USB