Arhiva
О Архиву

Делатност

Делатност и коришћење

Архивску грађу чине изворни и репродуковани писани, цртани, компјутеризовани, штампани, фотографисани филмовани микрофилмовани, фонографисани или на другиначин забележени документарни материјал од посебног значаја за науку и културу који је настао у раду државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, политичких организација и њихових органа, установа и других организација, верских заједница као и појединаца, без обзира на то кад и где је настао и да ли се налази у установама заштите или ван њих. 

Погледај
Историјат

Почеци прикупљања архивске грађе и архивлија у Шапцу јављају се још пре оснивања Архивског средишта и Градског државног архива. Претеча данашњег Архива било је архивско одељење Музеја које је радило у саставу Шабачке народне књижнице и читаоницеосновано 1939. године. 

Погледај
Информатор

Овде можете преузети документа о Архиву: Статут Архива, територија Архива, Етички кодекс архивиста

Преузми
Архитектура зграде

Зграда Међуопштинског историјског Архива се мењала од 1865. године када је изграђена

Погледај
Формулар

Овде можете преузети: Формулар за коришћење архивске грађе  

Преузми
Arhiva
1+
фондова
1+
личних фондова
1+
збирки
1+
фондови од изузетног значаја