Породични и лични фондови


Лични фондови

• Беловуковић Радосав – Шабац

(1923 – 1981); 1923 – 1981

• Благојевић Јован – Шабац

(1888 – 1972); 1888 – 1972

• Велисављевић Драгутин – Шабац

(1883 – 1946); 1900 – 1941

• Јеросимовић Никола

(1911 – 1977); 1945 – 1977

• Радивоје - Раћа Марковић

(1909 – 1979); 1909 – 1979

• Пармаковић Драгослав – Дача – Шабац

(1921 – 1999); 1921 – 1999