Архивски фондови државних органа, установа, организација и других институција

Управа и јавне службе
Архивски фондови до 1944. године


 1. 1. Окружна начелства

 • Начелство округа подринског – Лозница
  (1839 – 1889); 1852 – 1890 10 кутија 1,20 m1
 • Начелство округа подринског – Шабац
  (1890 – 1944); 1890 – 1944 3 кутије 2 књиге 0,40 m1

2. Среска начелства

 • Начелство среза мачванског – Богатић
  (1839 – 1944); 1894 – 1914 1 кутија 0,12 m1
 • Начелство среза посавотамнавског – Владимирци
  (1839 – 1944); 1899 – 1914 1 кутија 0,12 m1
 • Начелство среза рађевачког – Крупањ
  (1839 – 1944); 1873 – 1912 1 кутија 0,12 m1
 • Начелство среза јадранског – Лозница (1839 – 1944); 1894 – 1914 1 кутија 0,12 m1
  Начелство среза азбуковачког – Љубовија
  (1839 – 1944); 1839 – 1920 329 кутија 261 књига 46,00 m1
 • Начелство среза поцерског – Шабац
  (1839 – 1944); 1892 – 1914 1 кутија 0,12 m1

3. Општине

 • Општина владимирачка – Владимирци
  (1839 – 1944); 1897 – 1935 3 кутије 0,36 m1
 • Општина лешничка – Лешница
  (1839 – 1944); 1928 – 1941 1 кутија 0,12 m1
 • Општина мишарска – Мишар
  (1839 – 1944); 1920 – 1939 1 кутија 0,12 m1
 • Општина прњаворска – Прњавор
  (1839 – 1944); 1941 – 1944 4 књиге 0,25 m1
 • Градско поглаварство Шабац
  (1839 – 1944); 1923 – 1944 3 кутије 40 књига 2,40 m1

4. Остале институције

 • Катастарска управа Богатић
  (1919 - ); 1921 – 1946 3 кутије 0,36 m
 • Катастарска управа Шабац
  (1919 - ); 1921 – 1935 2 кутије 0,25 m1
 • Пореска управа Богатић
  (1941 – 1944); 1930 – 1944 5 кутија 0,60 m1
 • Пореска управа Лозница
  (1941 – 1944); 1928 – 1944 1 кутија 2 књиге 0,20 m1
 • Пореска управа Шабац
  (1919 – 1944); 1919 – 1944 3 кутије 3 књиге 0,42 m1
 • Дринска финансијска дирекција – Шабац
  (1923 – 1944); 1923 – 1944 23 кутије 2,80 m1
 • Национална служба за обнову Србије – Шабац
  (1942 – 1944); 1942 – 1944 2 кутије 0,24 m1

5. Правосуђе

 • Окружни суд Лозница
  (1834 – 1944); 1926 – 1941 147 кутија 21,00 m1
 • Окружни суд Шабац
  (1823 – 1944); 1805 – 1944 186 кутија 9 књига 29,00 m1
 • Срески суд Богатић
  (1930 - ); 1927 – 1944 4 кутијe 0,50 m1