Депо
Штампа

 

 

 

 

О Архиву – делатност Архива - Депо


 

Пријем, смештај, чување архивске грађе и њено издавање у сврхе сређивања и коришћења, као једну од најзначајнијих функција установе, обавља служба Депоа, која је дужна да води евиденције о целокупној архивској грађи коју Архив чува. Архив поседује шест депоа у којима се чува архивска грађа.