„ПЛАКАТ КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР“

Штампа

 

Поставком изложбе у оквиру манифестације НОЋ МУЗЕЈА обухваћени су плакати из културно забавног живота старог Шапца, док је други део ПОЛИТИЧКИ ПЛАКАТ КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР, постављен у времену од 02.12. - 31.12.2010. године, у Галерији Архива,чиме је заокружена целина из Збирке плаката која се чува у Архиву као фонд од изузетног значаја. Аутор ове поставке је Недељка Сарић, виши архивиста која је изјавила да је плакат средство комуникације које се појављује с у другој половини 19. века. Гости с имали прилику да упознају колико је Шабац (уз то што је по култури и забави био одмах иза Београда, Крагујевца, Загреба) био активан и у политици. Прокламације, одлуке, наредбе, штампане у првој државној штампарији Кнежевине Србије, имале су за циљ да информишу, укажу, упозоре, а сматрају се претечом првих плаката. Најстарији плакати, претече савремених , сачуваних у Архиву су Прокламација намесништва о смрти младог кнежевића Милана и довођењу Михаила Обреновића, његовог млађег брата, на место кнеза српског, из 1839., као и Објава турског султана Абдул Азиса да предаје Србији градове Београд, Голубац, Смедерево и Шабац, из 1867. године. На специфичан начин симболи и пароле уводе посетиоце изложбе у одређени период у коме је настао плакат.