Фондови и збирке - Фондови старог периода

ФОНДОВИ СТАРОГ ПЕРИОДА

Штампа

Архивски фондови државних органа, установа, организација и других институција


Управа и јавне службе

Архивски фондови до 1944. године

Окружна начелства

(18391889); 18521890 10 кутија 1,20 m1

(18901944); 18901944 3 кутије 2 књиге 0,40 m1

Среска начелства

(1839 – 1944); 1894 – 1914 1 кутија 0,12 m1

(1839 – 1944); 1899 – 1914 1 кутија 0,12 m1

(1839 – 1944); 1873 – 1912 1 кутија 0,12 m1

(1839 – 1944); 1839 – 1920 329 кутија 261 књига 46,00 m1

(1839 – 1944); 1892 – 1914 1 кутија 0,12 m1

Општине

(1839 – 1944); 1897 – 1935 3 кутије 0,36 m1

(1839 – 1944); 1928 – 1941 1 кутија 0,12 m1

(1839 – 1944); 1920 – 1939 1 кутија 0,12 m1

(1839 – 1944); 1941 – 1944 4 књиге 0,25 m1

(1839 – 1944); 1923 – 1944 3 кутије 40 књига 2,40 m1

Остале институције

(1919 - ); 1921 – 1946 3 кутије 0,36 m

(1919 - ); 1921 – 1935 2 кутије 0,25 m1

(1941 – 1944); 1930 – 1944 5 кутија 0,60 m1

(1941 – 1944); 1928 – 1944 1 кутија 2 књиге 0,20 m1

(1919 – 1944); 1919 – 1944 3 кутије 3 књиге 0,42 m1

(1923 – 1944); 1923 – 1944 23 кутије 2,80 m1

(1942 – 1944); 1942 – 1944 2 кутије 0,24 m1

Правосуђе

(1834 – 1944); 1926 – 1941 147 кутија 21,00 m1

(1823 – 1944); 1805 – 1944 186 кутија 9 књига 29,00 m1

(1930 - ); 1927 – 1944 4 кутијe 0,50 m1

Привреда и банкарство


Банке и новчани заводи

(1901 – 1949); 1920 – 1946 2 кутије 8 књига 0,60 m1

Привредна удружења

(1910 – 1950); 1923 – 1950 10 књига 0,20 m1

(1919 – 1950); 1946 – 1950 1 кутија 0,12 m1

(1918 – 1950); 1919 – 1950 40 кутија 37 књига 5,80 m1

(1919 – 1947); 1926 – 1947 3 кутије 6 књига 0,48 m1

(1910 – 1948); 1918 – 1948 21 књига 0,40 m1

Привредна предузећа

Индустрија и рударство

(1938 - ); 1924 – 1947 115 кутија 21 књига 14,22 m1

Пољопривреда и шумарство

(1941 - ); 1938 – 1939 1 кутија 0,12 m1

Трговина, угоститељство и туризам

( - 1909); 1883 – 1909 12 књига 0,30 m1

Саобраћај

(1906 -); 1918 – 1945 1 кутија 41 књига 2,10 m1

Грађевинарство

Занатство

Задруге

(1925 – 1940); 1932 – 1940 6 књига 0,12 m1

( - 1944); 1934 – 1936 8 кутија 0,96 m1

Верске установе и организације

(1823 - ); 1837 – 1904 20 књига 0,75 m1

(XVIII век - ); 1868 – 1877 1 књига 0,02 m1

(1900 - ); 1900 – 1949 9 књига 0,28 m1

(1830 - ); 1840 – 1905 5 књига 0,15 m1

(1827 - ); 1837 – 1949 27 књига 1,10 m1

(XVII век - ); 1847 – 1913 11 књига 0,35 m1

(XIV век - ); 1863 – 1901 3 књиге 0,12 m1

(XIV век - ); 1837 – 1949 27 књига 1,00 m1

(XIV век - ); 1834 – 1964 23 књиге 1,00 m1

(1872 - ); 1861 – 1943 15 књига 0,60 m1

(1838 - ); 1840 – 1905 11 књига 0,40 m1

(1317 - ); 1837 – 1876 2 књиге 0,06 m1

(1718 - ); 1836 – 1949 27 књига 1,00 m1

(1822 - ); 1848 1949 23 књиге 0,80 m1

(XIII век - ); 1837 – 1884 39 кутија 16 књига 5,00 m1

(1835 - ); 1935 – 1949 2 књиге 0,06 m1

(1739 - ); 1863 – 1880 1 књига 0,03 m1

(1839 - ); 1837 – 1928 10 књига 0,40 m1

(1731 - ); 1837 – 1900 12 књига 0,40 m1

(1765 - ); 1837 – 1904 13 књига 0,42 m1

(XVI век - ); 1858 – 1913 14 књига 0,70 m1

(1818 - ); 1865 – 1949 2 књиге 0,05 m1