Златно доба Јевремово

Штампа

Део наше архивске грађе који се чува у фонду Поклона и откупа је искоришћен на кратак осврт о утицају и значају господара Јеврема Обреновића за развој и модернизацију Шапца и Србије.

http://distrikt.rs/zlatno-doba-jevremovo/