Историја је учитељица живота.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Почетна Фондови и збирке
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ - ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ

ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ

Ел. пошта Штампа ПДФ

У де­по­и­ма Ар­хи­ва чу­ва се, сре­ђу­је и ко­ри­сти ар­хив­ска гра­ђа раз­ли­чи­те про­ве­ни­јен­ци­је ко­ја је раз­вр­ста­на у 372 фон­да, 6 личних фондова и 14 збир­ки, у укуп­ној ко­ли­чи­ни од 1.660,17 м1, за пе­ри­од 1788. - 2010. године. Сте­пен очу­ва­но­сти фон­до­ва је раз­ли­чит.

 

Архивској грађи до 1944. године, припада 20 фондова и то су углавном фондови органа управе и јавних служби. Укупно фондова органа управе има 106; фондова правосуђа 9; фондова из области просвете 30; културе 5; из области социјалне и здравствене заштите 7. Из области привреде и занатства Архив поседује 125 фондова; из области банкарства 1 фонд. Друштвено политичке организације, друштва и удружења заступљена су са 19 фондова, хуманитарна и културно просветна друштва и спортска друштва, 11 фондова. Верске установе 22 фонда, односно 276 књига, личних фондова има 6 и 14 збирки.

 

 

Архив поседује богату збирку фотографија и разгледница старог Шапца, и један је од ретких који поседује старе фотографије такозване "картонке", настале пре I светског рата. Такође, још један фонд, јединствен, са којим Архив располаже, је попис Јевреја Шабачке општине из 1941. године, као и списак конфисковане и секвестриране имовине.

 

 

Језик којим је писана већина грађе је српски језик, црквено словенски и нешто докумената из разних фондова писано је турским и немачким.

Најстарији документ којим Архив располаже је Попис кнежина, насеља у њима и имена кметова тих насеља из 1788. године. Документ је копија из Бечког архива, приспела у наш Архив путем поклона. Иначе најстарији документ из устаничког периода 1804. - 1813. године, је "Пресуда Совјета Народног у Боговађи", са потписом Матеје Ненадовића од 16. октобра 1805. године. Пресуда се односи на то да кућа са земљом у Шапцу, коју је купио Димитрије Стојковић, припада њему.

Фонд Шабачког суда, један је од најзначајнијих фондова у Архиву, највише истраживан и поседује богату грађу о историји округа, града, људи и догађаја, који су обележили дуг временски период од преко 100 година. Окружни шабачки суд има 186 кутија, 29 књига, укупно 29,00 m1. 

Архивска грађа Окружног суда односи се на свих 6 срезова; Азбуковачки, Јадрански, Мачвански, Посавотамнавски, Поцерски и Рађевски. Грађа овог фонда много се користи у истраживачке сврхе. На основу њеног проучавања публиковане су многе монографије о историји, култури, судству, просвети у Шабачком округу. Често је коришћена грађа о Јеврему Обреновићу и његовом раду у Шапцу и просвети Шапца, некада познатог под именом "Мали Париз".

 

На основу кртеријума за категоризацију архивске грађе, утврђених 1979. и 1998. године, у Архиву се налази грађа од изузетног и великог значаја. На основу одлуке органа Републике Србије за категоризацију архивске грађе, Архив поседује 30 фондова од великог и 33 од изузетног значаја.