Историја је учитељица живота.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Почетна Догађаји

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ АДАПТИРАНЕ ЗГРАДЕ АРХИВА

Email Штампа PDF

Дугогодишњи проблем са којим је Архив био суочен од оснивања 1952. године у изналажењу смештајног простора и трајног решавања смештаја архивске грађе и особља Архива, реализован је крајем 2008. године. Да би културно благо заштитили кренуло се у реализацију зграде „Стара болница“ у којој је Архив смештен. Крајем 2008. године средствима Министарства културе и Града Шапца завршени су сви започети радови и добијањем сређене зграде обезбеђени су савремени услови рада у самом Архиву, смештајни простор за пријем архивске грађе – депое у укупној површини од 800m2 као и 400m2 радне површине (канцеларије, читаоница, свечана сала и галеријски простор).

Конзервација и рестаурација зграде "Стара болница" која је категорисана као културно добро од великог значаја, саграђена 1865. године, финансијска средства обезбедили су РС Министарство културе и Градска управа града Шапца, трајали су од маја 2006. до новембра 2008. године, (грађевински радови) док је комплетан објекат завршен априла 2009. године добијањем употребне дозволе за рад.

Да би све радње на објекту могле бити остварене Архив је морао да нађе смештајни простор и комплетно исели архивску грађу на нову локацију, постојећи простор адаптира, тако да ниједног тренутка Архив у времену од трајања конзервације и рестаурације зграде није прекидао свој рад. У реализацију пројекта кренуло се потписивањем уговора о суфинансирању између Министарства културе и Градске управе Шабац у износу учешћа по 50% обе стране у износу од 31.000.000 динара. Због непредвидљивих трошкова у самој реализацији као и због проширења основног финансијског пројекта - уређење дворишта, дворишне ограде, прикључка на топловодну мрежу, физичког обезбеђења самог објекта, постављање видео надзора и аларма, опремање радног простора и депоа са полицама, по окончаном финансијском пројекту укупни радови износили су 54.000.000 динара. Средства за ове додатне радове обезбедила је локална самоуправа. Данас у ново усељеној и сређеној згради, Архив располаже са 1200м2 смештајног простора од чега је 800м2 предвиђено за депое за смештај архивске грађе који се налази у приземљу зграде, док је преосталих 400м2 расподељено у канцеларијски простор, савремену читаоницу, свечану салу, библиотечки депо и галеријски простор. Све ово омогућило је укључивање Архива у савремене токове културних догађања и јавности се представља отварањем изложби архивске грађе из својих депоа и других области културе и на тај начин репрезентативно представља и себе и град Шабац, као и Републику Србију.

Међуопштински историјски архив Шабац је као и већина окружних архива у Србији решио проблем смештаја архивске грађе и омогућио преузимање архивске грађе из регистратура из којих није вршено преузимање пуних двадесет година и регистратура престалих са радом због статусних промена. Такође омогућено је због проширења смештајног простора упошљавање младих кадрова који раде на пословима обраде и публиковања архивске грађе.

Сем редовне делатности створени су услови за издавачку делатност односно публиковање архивске грађе и у галеријском простор, организовање изложби, јавних трибина и наступа различитих културних садржаја, чиме Архив сврстава у равноправни однос са осталим носиоцима креирања културне политике Града Шапца.

maxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmax